Visste du att du använder en osäker och gammal webbläsare?
Webbläsaren Internet Explorer stöds inte längre och bör inte användas.
Du kan till exempel surfa på vår webbplats med hjälp av följande webbläsare:
Chrome
Firefox
Kanten
Integral Oy - myynti@integral.fi - +358 9 8862 7000
Vi använder din information på ett säkert sätt
Dataskydd och datasäkerhet är viktigt för oss

Controller

Företagsinformation Integral Oy

Jungfrugränd 8

02130 Esbo

Kontrollantens kontaktuppgifter:

tietosuojavastaava@integral.fi

Registrets namn

Integral Oy kund- och marknadsföringsregister

Datakällor

Uppgifter samlas in från allmänt tillgängliga källor och register. Data samlas också in Integral Oy webbtjänster genom att använda de tjänster och cookies som beskrivs i denna policy.

Registrets datainnehåll

Denna webbplats samlar användarspecifik information själv och via tredje part. Den insamlade informationen omfattar förnamn, efternamn, e-postadress, användarinformation, telefonnummer, cookies, unika enhetsidentifierare i marknadsföringssyfte (till exempel Google Advertiser ID eller IDFA), företagsnamn och annan information.

För mer information om den insamlade informationen, se denna sekretesspolicy eller förklarande text, som visas innan informationen samlas in.

Du kan lämna personlig information fritt. Användningsdata samlas in automatiskt när du använder integral.fi webbplats.

Den information som samlas in av webbplatsen är obligatorisk, om inte annat anges. Om det inte är möjligt för en webbplats att samla in information, kanske webbplatsen inte kan tillhandahålla alla tjänster. Om en webbplats visar att viss information inte är obligatorisk kan du inte tillhandahålla informationen och webbplatsen kan användas när alla tjänster fungerar normalt.

Användare som inte är säkra på vilken användarspecifik information som är obligatorisk kan kontakta handkontrollen.

Cookies och andra spårningsverktyg på denna webbplats eller av tredje parts tjänsteägare betjänar användarens tjänster och målen för alla andra som beskrivs i denna policy och eventuell cookiepolicy.

Användare är ansvariga för all personlig information från tredje part som inhämtas, publiceras eller delas via denna webbplats och bekräftar att de har samtycke från en tredje part att tillhandahålla den till den registeransvarige.

Metod och plats för behandling av uppgifter

Rendering

Den registeransvarige ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, röjande, ändring eller obehörig destruktion av uppgifterna.

Databehandling utförs av datorer och/eller verktyg som används tillsammans med den, strikt i enlighet med organisatoriska förfaranden för de angivna ändamålen. I vissa fall kan information vara tillgänglig för personer med anknytning till driften av den integral.fi webbplats (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk expert, systemhantering) samt till tredje part (t.ex. tredjepartsleverantörer, postförmedlare, IT-företag, kommunikationsbyråer) som av den registeransvarige i förekommande fall utsetts till personuppgiftsbiträde. En uppdaterad lista över parter kan begäras från den registeransvarige när som helst.

Rättslig grund för databehandling

Den registeransvarige får behandla personuppgifter som rör användare om något av följande gäller:

 • användare har gett sitt samtycke för ett eller flera ändamål. Obs: Enligt vissa lagar får den registeransvarige endast behandla personuppgifter tills användaren blockerar insamlingen av uppgifter, även om databehandlingen tyglar på användarens samtycke eller annan rättslig grund. Detta ska dock inte gälla om behandlingen av personuppgifter regleras av den europeiska dataskyddslagen.
 • Tillhandahållande av information är nödvändigt för att fullgöra avtalet med användaren och/eller eventuella skyldigheter före avtalets avtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla den rättsliga skyldighet som åläggs den registeransvarige.
 • Behandlingen avser en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av den offentliga myndigheten som tilldelats den registeransvarige.
 • behandling är nödvändig för den registeransvariges eller tredje parts legitima intressen.

I samtliga fall kan den registeransvarige begäras för att den rättsliga grunden ska klargöras och om insamlingen av personuppgifter är en rättslig, avtalsenlig skyldighet eller ett krav för att ingå ett avtal.

Platsen för bearbetning

Uppgifterna behandlas på den registeransvariges kontor och på andra platser där de berörda personerna är belägna. Individer är Integral Oy anställda eller partners.

Överföringen av uppgifter kan ske mellan länder beroende på den registeransvariges plats. För mer information om var de överförda filerna behandlas, kan användarna kontrollera avsnittet om behandling av personuppgifter.

Användarna har rätt att få information om den rättsliga grunden för dataöverföring utanför Eu ropeiska unionen eller till en internationell organisation i två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som den registeransvarige vidtar för att skydda användarnas uppgifter.

Om en sådan överföring sker kan ytterligare information erhållas från föremålet för detta dokument eller genom att kontakta den registeransvarige.

Lagringsperiod för data

Personuppgifter behandlas och lagras så länge som det behövs för deras insamling.

 • De personuppgifter som samlas in kommer att lagras i 24 månader eller tills syftet med avtalet mellan den registeransvarige och användaren har utförts fullt ut.
 • Personuppgifter som samlas in för den registeransvariges legitima intressen kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla dess syften. Användare kan kontrollera syftet med och fördelarna med detta dokument eller genom att kontakta styrenheten.

Uppgifterna kan lagras under en längre period om användaren har gett den registeransvarige sitt samtycke och samtycket inte återkallas. Dessutom kan den registeransvarige vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period på myndighetens order eller för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Uppgifterna kommer att raderas i slutet av lagringsperioden. Rätten att radera, rättelse och dataöverföring är inte längre giltig.

Syftet med behandlingen

Information om dig samlas in för följande tjänster och syften: kontakthantering och skicka meddelanden, plattform och hosting-tjänster, riktad marknadsföring, analys, skripthantering, innehållsfunktioner och funktionstestning (A/B-testning), säkerhetskopiering och hantering, reklam, visning av innehåll på externa plattformar, kontakt med användaren, betalningshantering, optimering och distribution av nätverkstrafik, anslutning med dataplattformar och andra tredje parter, sessionsinspelning och affärskarta, anslutning till frågeplattformar, registrering och autentiseringstjänster.

För mer information om behandlingsändamål och de personuppgifter som används för dem, se relevanta avsnitt i detta dokument.

Uppgifter om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och tjänster:

Reklam

Följande tjänster gör att du kan använda användardata för marknadsföringskommunikation, till exempel banners och andra annonser som kan baseras på dina intressen. Alla användardata används dock inte för detta ändamål. Ytterligare information och villkor listas nedan.

Vissa av de tjänster som anges nedan kan använda cookies för att identifiera användare eller beteendemässiga marknadsföringstekniker, till exempel visa intresseanpassade annonser, inklusive de som finns utanför denna webbplats. Mer information finns i våra egna sekretesspolicyer.

Förutom möjligheten att blockera någon av tjänsterna nedan kan du blockera användningen av vissa annonseringsfunktioner och cookies från tredje part på denna webbplats: Opt-out-sida för network advertising-initiativet.

Användare kan också välja bort vissa annonseringsfunktioner med hjälp av enhetsinställningar, till exempel inställningar för mobil annonsering eller allmänna annonsinställningar.

 • Google Ad Manager (Google Ireland Limited)
  Google Ad Manager är ett annonsverktyg för Google Ireland Limited som möjliggör den registeransvariges reklamkampanjer tillsammans med externa annonsnätverk med vilka den registeransvarige inte har någon direkt anslutning, om inte annat anges i detta dokument. Användaren kan blockera olika annonsnätverk med denna ansökan: Youronlinechoices. Mer information om Googles dataanvändning finns här: Googles partnerpolicy.
  Integral.fi använder DoubleClick-plattformen, som spårar webbplatsanvändning och besöksbeteende på webbplatsens annonser, produkter och tjänster. Användare kan välja att blockera DoubleClick här: Google Ad Settings.
  Insamlade uppgifter: cookies, användningsdata.
  Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • Facebooks målgruppsnätverk (Facebook, Inc.)
  Facebook Audience Network är en annonstjänst som produceras av Facebook Inc. Mer information om Facebooks sekretesspolicy finns här: Facebooks datapolicy. Den här webbplatsen använder identifierare för mobila enheter (inklusive Android Advertising ID eller iOS-annonserings-ID) och tekniker som cookies för Facebooks audience network. Audience Network använder till exempel en användares annonsinställningar för att visa annonser. Användaren kan hantera inställningarna här: Facebook-annonsinställningar. Användare kan använda enhetsinställningar, till exempel inställningar för annonsering av mobiltelefoner eller riktlinjer för offentliga nätverk i den här sekretesspolicyn för att blockera tjänsten.
  Insamlade uppgifter: cookies, unika enhetsidentifierare för annonsering (till exempel Google Advertiser ID eller IDFA), användningsdata.
  Plats för behandling: USA – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.
 • Direktmarknadsföring med textmeddelanden (integral.fi)
  Integral.fi samlar in användarinformation för att föreslå tjänster och produkter som tillhandahålls av tredje part eller som inte är relaterade till den produkt eller tjänst som tillhandahålls av denna webbplats.
  Uppgifter som samlas in: förnamn, efternamn, telefonnummer.
 • Microsoft-annonsering (Microsoft Corporation)
  Microsoft Advertising är en annonstjänst för Microsoft Corporation.
  Insamlade uppgifter: cookies, användningsdata.
  Plats för behandling: USA – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.

Analys och analys

Följande tjänster gör det möjligt för den registeransvarige att övervaka och analysera nätverkstrafik, vilket gör det möjligt för besökare att övervaka deras beteende.

 • Google Analytics (Google Ireland Limited)
  Google Analytics är Google Ireland Limiteds webbtrafik analys tjänst. Google använder den information som samlas in för att spåra användningen av denna webbplats, rapportera om aktivitet och dela den med andra Google-tjänster. Google kan använda den information som samlas in för att anpassa annonser i sitt annonsnätverk.
  Insamlade uppgifter: cookies, användningsdata.
  Plats för behandling: Irland – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.
 • Google Ads: Spåra konverteringar (Google Ireland Limited)
  Konverteringsspårning i Google Ads är en tjänst från Google Ireland Limited som kombinerar data från Google Ads med händelser på den här webbsidan.
  Information som samlas in: Cookies; Användningsdata.
  Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • Google Analytics: Rapporter om målgrupper och intressen (Google Ireland Limited)
  Google Analytics-rapporter om målgrupper och intressen är en rapporteringsfunktion för Google Advertising som innehåller information om dessa problem på den här webbplatsen. Målgruppen hänvisar till information om användarnas ålder och kön. Användare kan välja bort Googles cookies här: Googles annonsinställningar.
  Information som samlas in: cookies, personliga enhetsidentifierare i reklamsyfte (till exempel Google Advertiser ID eller IDFA).
  Plats för behandling: Irland – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.
 • Google Analytics: Funktioner för marknadsföringsrapportering (Google Ireland Limited)
  Rapporteringsfunktionerna för google analytics-marknadsföring aktiveras på den här webbplatsen. Detta samlar in ytterligare information om DoubleClick-cookies (onlineaktivitet) och enhetsannonsidentifierare (appaktivitet). Den registeransvarige kan visa specifika aktiviteter och information om intressen (trafikdata och information om användarnas reklambeteende) och eventuellt målgruppsinformation (uppgifter om ålder och kön). Användaren kan blockera Google-cookies här: Annonsinställningar.
  Information som samlas in: cookies, anpassade enhetsidentifierare för annonsering (till exempel Google Advertiser ID eller IDFA) av olika typer av information enligt definitionen i tjänstens sekretesspolicy.
  Plats för behandling: Irland – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.
 • Facebook-annonser: Konverteringar (Facebook-pixel) (Facebook, Inc.)
  Facebook Ads Conversions (Facebook pixel) är en analystjänst från Facebook Inc., som kombinerar information om Facebooks annonsnätverk och vad som händer på denna webbplats. Facebook-pixeln spårar konverteringar som kan bearbetas till annonser på Facebook, Instagram och Audience Network.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • LinkedIn: Konverteringar (LinkedIn Corporation)
  LinkedIn-konverteringar är en linkedin corporation-tjänst som kombinerar händelsedata från den här webbplatsen med LinkedIn-annonsnätverket.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • Twitter Annonser: Omvandlingar (Twitter, Inc.)
  Twitter Ads omvandlingar är en Twitter, inc. tjänst som kombinerar händelsedata från denna webbplats med Twitter annonsnätverk.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • Leadberry (500)
  Personlig information kan användas för att identifiera eller kontakta en person. Tjänsten samlar in information från flera källor. google analytics, bland annat.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy
 • Hotjar Form Analys & Konvertering Trattar (Hotjar Ltd.)
  Företagets service. Hotjar respekterar den allmänna "Följ inte" kommandon. Det här kommandot kan användas i webbläsaren, så att det inte samlar in några användardata. Det här kommandot är tillgängligt för de flesta webbläsare. Mer information: information om undantag.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats för behandling: Malta – SekretesspolicyOpt Out.
 • Albacross Nordic ABTjänsten respekterar de allmänna kommandona "Följ inte". Personlig information kan användas för att identifiera eller kontakta en person. Tjänsten samlar in information från flera källor.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats för behandling: Sverige – Sekretesspolicy.
 • Direkt insamlade analyser (Integral.fi)
  Den här webbplatsen använder interna analyser som inte inkluderar tredje part.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
 • Affärskontakt (Italiaonline S.p.A.)
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats för behandling: Italien – Sekretesspolicy.
 • Leedfeeder, New YorkPersonlig information kan användas för att identifiera eller kontakta en person. Tjänsten samlar in information från flera källor. google analytics, bland annat.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats för behandling: USA & Irland– Sekretesspolicy.

Säkerhetskopiera och hantera

Styrenheten har möjlighet att säkerhetskopiera webbplatsen till externa servrar som hanteras av tjänsteleverantören. Säkerhetskopior kan innehålla källkod och innehåll samt information som styrenheten tillhandahåller till den här webbplatsen.

 • Säkerhetskopiera med Google Drive (Google Ireland Limited)
  Google Drive är en tjänst från Google Ireland Limited som lagrar och hanterar säkerhetskopior.
  Information som samlas in: Olika typer av information enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.
  Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • Säkerhetskopiering med Dropbox (Dropbox, Inc.)
  Dropbox är en tjänst från Dropbox Inc. som lagrar och hanterar säkerhetskopior
  Information som samlas in: olika typer av information enligt tjänstens sekretesspolicy.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Användarkontakt

 • Kontaktformulär (Integral.fi)
  Genom att fylla i kontaktformuläret ger användaren webbplatsen tillstånd att använda informationen för att svara på förfrågningar eller andra förfrågningar som nämns i formuläret.
  Insamlade uppgifter: företagsnamn, e-post, förnamn, efternamn, telefonnummer, olika typer av information.

Innehållsprestanda och funktionstestning (delad testning)

Dessa tjänster gör det möjligt för den registeransvarige att övervaka och analysera användarens nätverkstrafik eller beteendemässiga reaktioner i förhållande till förändringar i strukturen, texten eller någon annan del av denna webbplats.

 • Googles webbplatsoptimerare (Google Ireland Limited)
  Googles webbplatsoptimerare är en delad testtjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Google kan använda personlig information för att rikta annonser i sitt nätverk.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Visa innehåll från externa plattformar

Dessa tjänster visar innehållet på denna webbsida, som finns på externa plattformar, och som du kan interagera med. Sådana tjänster kan samla in information om nätverkstrafik till de sidor där de är installerade, även om användaren inte använder den.

 • Instagram-widget (Instagram, Inc.)
  Instagram är en Instagram Inc. företagstjänst som gör att denna webbplats kan inkludera innehåll från denna tjänst.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy.
 • Vimeo video (Vimeo, LLC)
  Vimeo är en tjänst av Vimeo, LLC som gör det möjligt för denna webbplats att inkludera innehållet i denna tjänst.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • YouTube-video widget (Google Ireland Limited)
  YouTube är en tjänst från Google Ireland Limited som gör att den här webbplatsen kan inkludera innehållet i den här tjänsten.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • Google Maps widget (Google Ireland Limited)
  Google Maps är en tjänst från Google Ireland Limited som gör att den här webbplatsen kan inkludera innehållet i den här tjänsten.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • Adobe-teckensnitt (Adobe Systems Incorporated)
  Adobe Fonts är en tjänst från Adobe Systems Incorporated som gör det möjligt för den här webbplatsen att inkludera innehållet i den här tjänsten.
  Information som samlas in: cookies, användardata, olika typer av information enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Behandling av betalningar

Integral.fi behandlar betalningar med kreditkort, banköverföring eller på annat sätt med externa tjänsteleverantörer. Användare uppmanas att lämna betalningsinformation och personlig information direkt till betaltjänstleverantören. Integral.fi deltar inte i insamlingen eller behandlingen av sådan information. Den registeransvarige får endast ett meddelande från betaltjänstleverantören om betalningen har slutförts.

 • Rand (Stripe Inc)
  Stripe är en betaltjänst för Stripe Inc.
  Information som samlas in: Olika typer av information enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.
 • PayPal (PayPal Inc.)
  PayPal är en betaltjänst från PayPal Inc. som låter dig göra online-betalningar.
  Information som samlas in: olika typer av information enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.
  Plats för behandling: Se PayPals sekretesspolicy –Sekretesspolicy.
 • Apple Pay (Apple Inc.)
  Apple Pay är en betaltjänst från Apple Inc., som gör att du kan betala på mobilen.
  Information som samlas in: Olika typer av information enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy.

Rörelsekarta och sessionsinspelning

Värmemappningen visar vilket område på webbsidan som användaren oftast flyttar musen och gör klick. Detta kommer att identifiera vilka punkter som är intressanta. Tjänsten möjliggör övervakning och tolkning av nätverkstrafik och övervakning av användartrafik. Vissa av dessa tjänster kan spela in en session för senare presentation.

 • Hotjar affärskartor och inspelningar (Hotjar Ltd.)
  Hotjar är en tjänst från Hotjar Ltd. Hotjar respekterar den allmänna "Följ inte" kommandon. Det här kommandot kan användas i webbläsaren, så att det inte samlar in några användardata. Det här kommandot är tillgängligt för de flesta webbläsare. Mer information: information om undantag.
  Information som samlas in: cookies, användardata, olika typer av information enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.
  Plats för behandling: Malta – SekretesspolicyOpt Out.

Plattformar för insamling av uppgifter och tredje part

Sådana tjänster gör det möjligt för användaren att interagera med datainsamlingsplattformar eller andra tjänster från integral.fi webbplats för att lagra och återanvända data.

Om en sådan tjänst installeras kan den samla in surfning och identitet från den sida där den är installerad, även om användarna inte aktivt använder tjänsten.

 • Zapier, ny eller på, D
  Zapier på Zapier Inc. tjänst möjliggör skapandet och integrationen av olika kommandon med tredje part. Mer information: https://zapier.com/privacy/
  Information som samlas in: cookies, olika typer av information enligt tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: USA

Undersökningsplattformar

Tjänsterna gör att du kan använda undersökningsplattformar från tredje part på denna webbplats. Om en sådan tjänst installeras kan den samla in webb- och användarinformation från den sida där den är installerad, även om användarna inte aktivt kommer åt tjänsten.

 • Hotjar: omröstning och omröstning (Hotjar Ltd.)
  Hotjars röster och förfrågningar är tjänster från Hotjar Ltd. Hotjar respekterar den allmänna "Följ inte" kommandon. Det här kommandot kan användas i webbläsaren, så att det inte samlar in några användardata. Det här kommandot är tillgängligt för de flesta webbläsare. Mer information: information om undantag.
  Information som samlas in: cookies, användardata, olika typer av information enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.
  Plats för behandling: Malta – SekretesspolicyOpt Out.

Hantera kontakter och skicka meddelanden

Med dessa tjänster kan du hantera databaser som innehåller e-postadresser, telefonnummer eller annan kontaktinformation. Tjänsterna kan också samla in information om datum och tid då användaren har interagerat med tjänsten, till exempel genom att klicka på länkarna i meddelandet.

 • Dropp (Avenue 81, Inc.)
  Drip är en tjänst från Avenue 81, Inc., som hanterar e-postadresser och skickar meddelanden.
  Insamlade uppgifter: e-post, förnamn, efternamn, telefonnummer, användarinformation och olika typer av information enligt tjänstens sekretesspolicy.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy.
 • Sendgrid Sendgrid
  Sendgrid är en tjänst från Sendgrid Inc. för att hantera e-postadresser och skicka meddelanden.
  Insamlade uppgifter: e-post, förnamn, efternamn, telefonnummer, användarinformation och olika typer av information enligt tjänstens sekretesspolicy.
  Bearbetningsplats: USA – Sekretesspolicy.
 • Neverbounce, New York
  NeverBounce Inc. tjänsten kan du kontrollera riktigheten och funktionaliteten i e-post. Mer information: https://neverbounce.com/eu-privacy-policy
  Information som samlas in: e-post och olika typer av information enligt tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: USA
 • Landbot, Nya Världen
  Hello Umi S.L.:s tjänst gör att diskussionen kan läggas till på webbplatsen. Mer information: https://landbot.io/terms-conditions/
  Insamlade information: Användardata, diskussioner och olika typer av information enligt tjänstens sekretesspolicy. Plats för förfarandet: USA & Spanien

Onlineplattformar och underhåll

Tjänsterna underhåller olika delar av denna webbplats så att webbplatsen kan underhållas på en enda plattform. Plattformar ger webbplatsoperatören ett brett utbud av verktyg, inklusive analys, användarregistrering, kommentarer, databashantering, onlinebutiker och betalningstransaktioner, vilket innebär att samla in personlig information.

Vissa tjänster fungerar via geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att fastställa platsen för personuppgifter.

 • Webbflöde (Webflow, Inc.)
  Webflow är en webbplattform för Webflow, Inc., där styrenheten bygger, använder och underhåller denna webbplats.
  Information som samlas in: olika typer av information enligt tjänstens sekretesspolicy.
  Plats för behandling: USA – SekretesspolicyVälj bort. Privacy Shield-deltagare.

Registrering och identifiering

Genom att registrera och verifiera din identitet samtycker du till integral.fi webbplats för att identifiera användaren och tillhandahålla de tilldelade tjänsterna.
Tredje part kan tillhandahålla registrerings- och autentiseringstjänster. I detta fall har den registeransvarige tillgång till uppgifter från tredje part för att möjliggöra registrering och identifiering.

 • Direkt registrering (Integral.fi)
  Genom att fylla i registreringsformuläret kan du använda en
  Insamlade uppgifter: e-post, förnamn, efternamn, telefonnummer, annan information.

Remarketing och inriktning

Sådana tjänster gör det möjligt för denna webbplats och dess partner att specificera, optimera och bidra till reklam baserat på din tidigare användning av den webbplatsen.

Detta görs genom att spåra användningsdata och cookies, samt data som överförs till de tjänster som hanterar remarketing och inriktning. Vissa tjänster erbjuder remarketingmöjligheter baserat på din e-postlista.


Utöver de blockeringstjänster som anges nedan kan du också blockera användningen av cookies från tredje part för remarketing via denna länk: Network Advertising Initiative opt-out.
Du kan också välja bort annonser med enhetsinstallationer, till exempel inställningar för mobil annonsering.

 • Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited)
  Google Ads Remarketing är en remarketing- och inriktningstjänst från Google Ireland Limited som kombinerar informationen på den här webbsidan med Google Ads annonsnätverk och DoubleClick-cookies. Användaren kan blockera tjänsten här: Annonsinställningar.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats: Irland – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.
 • Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited)
  Google Ad Manager Audience Extension är en remarketing- och inriktningstjänst för Google Ireland Limited som spårar användare av denna webbplats och gör det möjligt för utvalda annonsparter att visa riktade annonser.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats: Irland – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.
 • Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
  Facebook Remarketing är en remarketing- och inriktningstjänst för Facebook, Inc., som kombinerar funktionaliteten på denna webbplats med Facebooks annonsnätverk.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats: USA – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.
 • LinkedIn webbplats retargeting (LinkedIn Corporation)
  LinkedIn Webbplats Retargeting är linkedin corporations remarketing och inriktning tjänst som kombinerar funktionaliteten på denna webbplats med LinkedIn annonsnätverk.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats: USA – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.
 • Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)
  Twitter Remarketing är en remarketing och inriktning tjänst från Twitter Inc., som kombinerar funktionaliteten på denna webbplats med Twitter annonsnätverk.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats: USA – SekretesspolicyOpt Out. Privacy Shield-deltagare.

Tagghantering

Med tjänsten kan webbplatsen centralt hantera viktiga taggar. Användardata flödar via dessa tjänster, vilket kan leda till lagring av data.

 • Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
  Google Tag Manager är en tag management-tjänst för Google Ireland Limited.
  Insamlade uppgifter: cookies, användardata.
  Plats: Irland – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Optimering och distribution av nättrafik

Med tjänsten kan webbplatsen dela sitt innehåll via servrar i olika länder och optimera innehållets prestanda. Funktionerna och metoderna för genomförandet av Tjänsterna avgör vilka personuppgifter som behandlas. De är utformade för att filtrera kommunikationen mellan denna webbplats och användarens webbläsare. Omfattande systemdistribution gör det svårt att ange platser till vilka personlig information kan migreras.

 • Cloudflare (Cloudflare Inc.)
  Cloudflare är cloudflare inc. nätverkstrafikoptimering och distributionstjänst.  Cloudflare filtrerar all trafik mellan den här webbplatsen och användarens webbläsare, samt insamling av analyser.
  Information som samlas in: cookies, olika typer av information enligt tjänstens sekretesspolicy.
  Plats: USA – Sekretesspolicy.

Mer information om personuppgifter

 • Onlineförsäljning av varor och tjänster
  De personuppgifter som samlas in används för att tillhandahålla eller sälja tjänster och varor till användaren. Personlig information som samlas in för att göra en betalning kan innehålla information om ditt kreditkort, kontonummer eller annan betalningsmetod. Vilken information som samlas in beror på vilka betalningsmetoder som används.

Användarbehörigheter

Användarna har vissa rättigheter till de uppgifter som samlas in av den registeransvarige om dem.

Användarna har rätt till:

 • Återkalla ditt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till insamling av uppgifter. Avbokningen sker genom att kontakta handkontrollen.
 • Invända mot användningen av data. Användare har rätt att invända mot användningen av sina uppgifter om sådan användning görs på ett annat sätt än enligt överenskommelse. Mer information finns i avsnittet nedan.
 • Tillgång till dina egna data. Användaren har rätt att få veta om den registeransvarige använder uppgifterna, att få information om användningen och att få en kopia av de uppgifter som behandlas.
 • Granska och begära rättelse. Användarna har rätt att kontrollera riktigheten av sina uppgifter och att begära att uppgifterna uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsar åtkomsten till dina data. Användarna har i vissa fall rätt att begränsa användningen av sina egna uppgifter. I detta fall använder den registeransvarige inte uppgifterna för andra ändamål än lagring.
 • Förstöra eller ta bort dina egna data. Användarna har i vissa fall rätt att få sina egna uppgifter raderade från den registeransvarige.
 • Hämta dina egna data och överföra dem till en annan moderator. Användarna har rätt att ha sina egna uppgifter i ett tydligt, allmänt datorläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, enkelt överföra sina uppgifter till en annan övervakare. Denna rätt kan utövas om uppgifterna behandlas på ett automatiserat sätt och användningen baseras på användarens samtycke eller tidigare avtal.
 • Gör en anmälan. Användarna ska ha rätt att lämna in ett klagomål till den registeransvarige till tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där hans eller hennes hemvist eller arbetsplats är belägen eller där den påstådda överträdelsen av GDPR har inträffat.

Mer information om rätten att invända

Användare kan invända mot behandlingen av uppgifterna genom att motivera invändningen. Om personuppgifter används för direkt marknadsföring kan användarna invända mot behandlingen av uppgifterna när som helst utan att lämna någon motivering. Information om användningen av den registeransvariges uppgifter för direktmarknadsföring finns i de relevanta avsnitten i detta dokument.

Tillämpning av rättigheter

Begäran om att få använda användarrättigheter kan adresseras till den personuppgiftsansvarige med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i dokumentet. Förfrågningar kan göras kostnadsfritt och behandlas av den registeransvarige så snabbt som möjligt, senast efter en månad.

Läs mer om insamling och användning av data

Rättsakter

Den registeransvarige får använda personuppgifter för lagliga ändamål i lag eller stadier som kan leda till rättsliga åtgärder för missbruk av denna webbplats eller relaterade tjänster. Användaren bekräftar att den registeransvarige kan åläggas att lämna ut personuppgifter på begäran av myndigheterna.

Mer information om dina personuppgifter

Utöver informationen i denna sekretesspolicy kan integral.fi på begäran tillhandahålla användaren ytterligare information om specifika tjänster, insamling av personuppgifter och behandling av personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

Integral.fi och tredjepartstjänster kan samla in filer och annan personlig information (t.ex. IP-adresser) som lagras när du använder denna webbplats för ändamål och ändamål.

Information om den här principen saknas

Ytterligare information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från den registeransvarige när som helst. Kontaktinformation finns i början av detta dokument.

Kommandona "Spåra inte"

Den här webbplatsen stöder inte kommandona "Följ inte". Du kan avgöra om någon av tredjepartstjänsterna uppfyller kommandona "Spåra inte" genom att granska tjänsternas sekretesspolicy.

Ändringar i sekretesspolicyn

Controllern förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst genom att meddela användarna, om möjligt, på denna sida, på webbplatsen och/eller genom att skicka ett meddelande till användarna. Det rekommenderas att du ofta kontrollerar den här sidan med hänvisning till det sista ändringsdatum som anges nedan.

Om ändringarna påverkar den behandling som utförs på grundval av användarens samtycke, måste den registeransvarige vid behov begära användarens nya samtycke.

Definitioner och juridiska referenser

Personlig information (eller information)

All information som, direkt, indirekt eller i samband med annan information, inklusive ett personnummer, gör det möjligt att identifiera personen.

Statistik

Information som samlas in automatiskt via denna webbplats (eller tredjepartstjänster som körs på denna webbplats). De kan omfatta: IP-adress, domännamn, URI (Uniform Resource Identifier), ärendetid, metod som används för att skicka in ett ärende, storleken på den fil som tas emot som svar, numerisk kod som anger serversvar (lyckad, fel, etc.) ursprungsland, webbläsare och operativsystem, besöksspecifik information (t.ex. tid på sidan), sökväg som används i programmet, besökta sidor och andra parametrar för operativsystemet och IT-miljön.

Användaren

Den person som använder denna webbplats som motsvarar den registrerade.

Registrerade

Den person som personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde (eller registeransvarig)

En person, juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige i enlighet med sekretesspolicyn för detta dokument.

Controller

Varje person eller juridisk person, myndighet, agentur eller annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om ändamål och medel för behandling av personuppgifter och säkerhetsåtgärder i samband med drift och användning av denna webbplats. Den registeransvarige, om inte annat anges, är ägare av denna webbplats.

Denna webbplats (eller app)

De metoder genom vilka användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Tjänst

Tjänsten som tillhandahålls av denna webbplats, som beskrivs på denna webbplats eller i appen.

Europeiska unionen (EU)

Alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument omfattar alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Små datagrupper som finns i användarens enhet.

Juridisk information

Denna sekretesspolicy är baserad på ett antal lagar, inklusive Art. Förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

Denna sekretesspolicy gäller endast integral.fi webbplats, om inte annat anges i detta dokument.

Den här webbplatsen samlar in användarspecifik information.

Var innehållet på sidan tillräckligt omfattande?

Hur behandlar vi dina uppgifter? Se här »

add_circle_outline
Lägg till feedback
Tack! ditt budskap är nu på väg till oss.
Aj! ett fel uppstod. Varför försöker du inte igen?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hur behandlar vi dina uppgifter? Läs ovan.

add_circle_outline
Lägg till meddelande
Tack! ditt budskap är nu på väg till oss.
Aj! ett fel uppstod. Varför försöker du inte igen?
Kontakta

Hur behandlar vi dina uppgifter? Se här »

add_circle_outline
Lägga till kontakter
Tack! ditt budskap är nu på väg till oss.
Aj! ett fel uppstod. Varför försöker du inte igen?